WAAR 
KUNST
VEILIG
VERBLIJFT

UW COLLECTIES LIGGEN ONS NAUW AAN HET HART

IPARC voorziet een geavanceerde opslagfaciliteit en entrepot voor kunst en erfgoedcollecties met een professioneel portfolio van collectie dienstverlening: ARTPORT, in Kampenhout, België. ARTPORT biedt meer dan 2000 m2 opslag met zowel betaalbare oplossingen als op-maat-gemaakte opslagruimtes afhankelijk van wensen en noden van de collectie en klant.

Het depot ligt naast de IPARC conservatie-restauratie ateliers. Door deze unieke combinatie van collectiediensten en opslagfaciliteiten zal uw collectie tijdens opslag nauw opgevolgd worden door consulenten preventieve conservatie en gespecialiseerde conservatoren. In dit depot zijn opslagfaciliteiten voor 2D- en 3D objecten.

Zorg dragen voor uw collectie is onze kerntaak. Neem contact met ons op om uit te vinden hoe wij een duurzame oplossing voor collectie management kunnen bieden voor uw kunstcollectie. 

2000

m2 opslagfaciliteit

15

gekwalificeerde conservatoren

24

uur per dag beveiligd en geklimatiseerd

ARTPORT OPSLAGFACILITEIT

Het kunstdepot, ARTPORT, ligt in Kampenhout en is twintig minuten rijden vanaf luchthaven Brussel/Zaventem en dertig minuten van Antwerpen. ARTPORT bestaat uit 2000 m2 opslagruimte en ligt naast de restauratieateliers van het multidisciplinaire conservatiebedrijf International Platform for Art Research and Conservation (IPARC). De gebouwen hebben elk een minimum hoogte van 7 meter. De opslagruimtes zijn ontworpen en ingericht volgens de richtlijnen van RE-ORG (ICCROM) om het risico op toekomstige schade en degradatie van kunstwerken te minimaliseren.

De opslag van kunst kan zowel voor korte of lange termijn en is ook beschikbaar voor noodopslag. Het depot beschikt over private en gedeelde ruimtes, afhankelijk van de vereisten van de collectie en klant. De afgescheiden zones kunnen optioneel voorzien worden van een persoonlijke ingang. Het gebouw is in gebruik genomen in 2016 en beschikt over een klimaatsysteem, en de nodige preventie- en alarmsystemen volgens de meest recente richtlijnen.

IPARC’s team van conservatoren biedt geïntegreerde conservatie, restauratie en plaagbestrijdingsdiensten ter plaatse, wat ervoor zorgt dat collectiebeheerders/klanten/u besparen/bespaart op kosten voor kunsttransport en algemene overheadkosten.  

De afdeling preventieve conservatie van IPARC focust op de indirecte zorg voor objecten om het risico op schade en materiaaldegradatie te minimaliseren. We streven ernaar om uw kunstwerken te bewaren door te bewaren in een zo stabiel en veilig mogelijke omgeving.

ARTPORT heeft een gecontroleerd klimaat, temperatuur (T) en relatieve luchtvochtigheid (RV), en is permanent gemonitord met online dataloggers. Ons HVAC-systeem heeft gefixeerde setpoints gedurende het jaar met een T van 18°C en RV van 55%. Dit resulteert in een klimaat met maximale dagelijkse schommelingen van 2°C en 5% voor RV. Dit klimaat komt overeen met de ASHRAE richtlijnen klasse A.

Dit klimaat vormt een minimaal risico op schade door klimaatomstandigheden. Dat wil zeggen:  
• Zeer fragiele objecten: klein risico op mechanische schade
• Overige objecten: geen risico.

Er is geen invloed van daglicht, en de aanwezige lichtbronnen zijn zonder UV- noch IR-straling. De maximale verlichtingssterkte is 150 lux. Integrated Pest Management (IPM) gebeurt middels de plaatsing van UV-vallen en kleefvallen. De collectie wordt maandelijks gecontroleerd op conditie en eventuele aantasting.

Het depot is stofarm door maximaal gebruik van inerte materialen voor verpakking en gebruik van luchtfiltering. De depotinfrastructuur wordt maandelijks grondig gereinigd en wekelijks worden de loopzones gereinigd. Aan de ingangen worden kleefmatten geplaatst op de vloer die regelmatig vervangen worden.

ARTPORT streeft duurzame collectiezorg na door acceptabele seizoenschommelingen toe te staan en verpakkingsmateriaal zo veel mogelijk te recycleren. Bovendien worden het aantal benodigde conservatiebehandelingen geminimaliseerd door collecties in een stabiele omgeving te bewaren.

Kunsttransport diensten zijn ter beschikking voor u en uw collectie. ARTPORT verzekert dat objecten met de grootst mogelijke zorg worden verplaatst door getrainde art handlers. Hiervoor gebruiken wij kwalitatief archiefmateriaal voor musea, en bieden op-maat-gemaakte verpakking, inlijsting en bescherming, bij voorkeur met inerte materialen aangepast aan het object (PE palletten, Tyvek, bubblewrap, Ethafoam, katoenenkussens met Styrofoambolletjes etc.). Indien nodig worden handschoenen gedragen om contaminatie te voorkomen. Op verzoek kan de collectie uitgepakt worden voor plaatsing in het depot.

Transport onder toezicht van 2 personen wordt voorzien in onze lucht-gevederde en geïsoleerde vrachtwagen van het bedrijf met een maximaal laadvolume van 28 m3. Uitvoerders zullen worden gekozen op basis van hun specialiteit passend bij de te transporteren vracht. Transporten van grote collectiestukken/collecties worden uitbesteed aan een gekwalificeerd transportbedrijf. De keuze van het transportbedrijf berust bij de opdrachtgever. Bij intern transport wordt gebruik gemaakt van de nodige materialen zoals transpalet, elektrische stapelaar of heftruck.

Indien op IPARC als handler beroep wordt gedaan om ook het transport en of het inpakken voor zijn rekening te nemen worden volgende principes gevolgd:  

• Medewerkers IPARC beschikken over kwalificatie voor art handling
• Afhankelijk van het object (en zijn bewaarverpakking) worden handschoenen gedragen om contaminatie te voorkomen
• Conditiecheck wordt uitgevoerd aan hand van conditierapport indien beschikbaar voor en na transport
• Mogelijke incidenten worden gemeld aan de eigenaar. 

Objecten worden bij binnenkomst geregistreerd en geïnspecteerd. Daarnaast kan op verzoek een jaarlijkse check uitgevoerd worden afhankelijk van de noden van de collectie. Conditiechecks en rapporten worden uitgevoerd en opgemaakt door het IPARC team van conservatoren.

Objecten worden alleen toegelaten in het depot wanneer er geen insecten aantasting wordt vastgesteld. Wanneer er sprake is van insecten aantasting zullen de objecten behandeld worden door een getrainde IPM-conservator met een vocht gereguleerde, warme lucht kamer, Thermo Lignum, beschikbaar in situ; of met een andere methode afhankelijk van het materiaal.

Collectie eigenaren worden nauw en discreet betrokken wanneer behandelingen noodzakelijk worden geacht.   

BASIS

 • Voor korte en lange termijn opslag van kunstwerken
 • Geklimatiseerde opslag
 • Beveiliging en monitoring 24/7
 • Onderhoud van opslagruimte
 • Barcoderegistratie en conditiecheck bij aankomst

PREMIUM

 • Voor lange termijn opslag van kunstwerken
 • Geklimatiseerde opslag
 • Beveiliging en monitoring 24/7
 • Onderhoud van opslagruimte
 • Barcoderegistratie en conditiecheck bij aankomst
 • Jaarlijkse opvolging van conditie van elk object

PRIVÉ

 • Op-maat-gemaakte privé opslagruimte* 
 • Geklimatiseerde opslag in privé zone met persoonlijke toegang
 • Verzekerd en veilig 24/7
 • Onderhoud van opslagruimte
 • Barcoderegistratie en conditiecheck bij aankomst
 • Maandelijkse opvolging van conditie van elk object
 • Art on view

KUNSTOPSLAG FORMULES

 

* De opslagruimte kan worden ingericht met afgestemde faciliteiten. Deze optie is beschikbaar afhankelijk van het type opslag en de huurperiode. Prijs beschikbaar op aanvraag.

ZORG DRAGEN VOOR UW COLLECTIE

COLLECTIE DIENSTVERLENING 

IPARC heeft zijn atelier op de site en kan bijgevolg dienstverlening ter plekke aanbieden die relevant kan zijn voor bruikleenverkeer:

 • Opstellen van conditierapporten
 • Koerierdiensten
 • (Pre)fixaties voor transport
 • Hoge resolutie foto’s en multispectrale beeldvorming
 • Conservatie- en restauratie ingrepen (www.iparc.eu)
 • Preventieve conservatie maatregelen/advies en uitvoering
 • Kunsttransport en entrepot
 • Registratie en digitalisatie
 • On site thermische insectenbehandelingen (tegen o.a. Zilvervisjes, mot, textielkever, houtworm) uit te voeren in de vaste Thermo Lignum behandelingskamer of door te bevriezen.

ART ON VIEW

ARTPORT biedt graag de mogelijkheid om bezichtigingen van uw collectie te voorzien. Objecten kunnen tijdelijk tentoongesteld worden in speciaal ontworpen ruimtes om uw objecten te tonen aan conservatoren, bezoekers of klanten.

SMARTCARE


Op basis van onze 20+ jaar ervaring in conservatie van kunst hebben wij geleerd dat schade voorkomen kan worden door het klimaat te monitoren om zo een correct en stabiel klimaat te waarborgen.

We stellen aan u voor: SmartCare, een kleine en discrete plug-and-play datalogger zonder simkaart of netwerk registratie. Door permanent metingen te doen en de data beschikbaar te maken via de SmartCare applicatie geven we u de controle over de condities van uw objecten. Bovendien houden onze conservatoren permanent de wacht over de klimaatcondities van uw collectie. 

Deze datalogger kan thuis, in uw opslagfaciliteit, museum of galerie gebruikt worden. De datalogger is verbonden met het draadloze LoRa netwerk en heeft een uptime (beschikbaarheid) van 24/7. De dataloggers blijven zelfs in contact tijdens transport.

De data zijn beschikbaar op een online platform via een gepersonaliseerde software (iPad) voor collectiemanagement doeleinden. IPARC biedt assistentie on site bij plaatsing en installatie van de dataloggers, faciliteert continue opvolging en analyse van de data – op nader te bepalen intervallen of wanneer een calamiteit optreedt – door geschoolde conservatoren met object afhankelijke specialiteit.

Wij bieden:
 • Toegang via online persoonlijk account met easy-to-read weergave van data
 • Risicoanalyse van depot en/of tentoonstellingsruimte door consultant preventieve conservatie
 • Assistentie bij plaatsing en installatie
 • Alarm binnen 48 uur in geval van verhoogt risiconiveau
 • Jaarlijkse rapportering, vaker indien nodig.


OVER IPARC

ARTPORT is een initiatief van IPARC, voluit International Platform for Art Research and Conservation. IPARC is een veelzijdig, multidisciplinair conservatie- en restauratieplatform dat eind 2011 door vijf partners-vennoten is opgericht. Op dat moment hadden die elk een carrière van meer dan tien jaar als zelfstandig restaurateur in hun respectievelijke discipline achter de rug.

IPARC is een coöperatieve vennootschap die de democratische besluitvorming hoog in het vaandel draagt. Net als de inzet van de knowhow en ervaring van de stichtende partners.  

Om de hoogste kwaliteitsnormen te bereiken, werkt IPARC enkel met gediplomeerde masters in de restauratie. Momenteel bestaat het vaste team uit de volgende disciplines: schilderijen, polychrome sculpturen, houten objecten en meubilair, steen en steenachtige materialen zoals plaaster en albast, textiel, metaal, papier en visuele media, en moderne en hedendaagse kunst. Daarnaast wordt het team voor specifieke subdisciplines of projecten geregeld versterkt met freelancers. Ook zij onderschrijven het methodologisch werkkader van IPARC. IPARC volgt nauwgezet de ICOM en ECCO richtlijnen bij conservatie en restauratie opdrachten (www.icom.museum, www.ecco-eu.org). Educatie, training en levenslang leren staan centraal voor zowel de vennoten en werknemers.

De structuur van IPARC mikt op vier strategische doelstellingen:

 • De creatie van duurzame tewerkstelling en een open werkkader bieden voor jonge afgestudeerden. De bedoeling? Hen een werkplek te bieden waar coaching en kennisoverdracht voorop staan. Zo gebeurt de transfer tussen de generaties op een gecoördineerde manier en wordt de knowhow op een duurzame manier voor de toekomst verzekerd. In de aanloop naar die tewerkstelling fungeert IPARC ook als stageplek voor universiteiten en hogescholen in binnen- en buitenland die de opleiding master in de restauratie-conservatie aanbieden.
 • De samenwerking en kennisuitwisseling tussen de verschillende disciplines bevorderen door een 360°-methodologische aanpak.
 • Het aanbieden van kwalitatieve en onderbouwde restauratie– en conservatie-ingrepen. En dit vanuit een commerciële structuur waarbij de atelierhoofden per discipline waken over zowel ethos als kwaliteit.
 • Het verlenen van collectiediensten aan publieke en private collectiebeheerders, met het oog op de continuïteit van hun werking en, waar mogelijk, op een interactieve manier en via samenwerkingsmodellen.
Meer informatie over IPARC, ons team en projecten? Surf naar iparc.eu

Preventieve conservering voor duurzame collecties

LOCATIE

Het geklimatiseerde en beveiligde kunstdepot van IPARC, ‘ARTPORT’, is gesitueerd in Kampenhout (Sas). De opslagruimte wordt voorzien in verschillende gebouwen op het terrein. Het depot ligt naast de IPARC conservatie-restauratie ateliers. Alle ruimtes zijn te betreden via een laadruimte. De site ligt niet in een risicozone (overstroming, luchttransport, …).

 • IPARC-medewerkers zijn beschikbaar tijdens weekdagen van 8-17u, en tijdens weekenden en vakanties mits op aanvraag 48 uur van te voren.
 • De opslagfaciliteiten zijn toegankelijk tijdens weekenden en vakantie, of ’s nachts in geval van een calamiteit.

MEER INFO?

Neem contact met ons op om uit te vinden hoe wij een duurzame oplossing voor collectie management kunnen bieden voor uw kunstcollectie.